| เช็คสถานะสินค้า | รถเข็น(0)
| สมัครสมาชิกผู้ซื้อ
| แจ้งปัญหาการใช้งาน
เข้าสู่ระบบ

I-Genius English Language Institute – สถาบันสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่สุด Hip!!! Course ของเราอัดแน่นด้วยคุณภาพ ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง Grammar, Listening, Speaking, Conversation, Vocabulary และ Writing สามารถเรียนได้ตั้งแต่ระดับ Beginner จนกระทั่ง Advance English Class หลักสูตรครอบคลุมสำหรับ นักเรียนที่ต้องการปูพื้นภาษาอังกฤษให้แน่น บุคคลธรรมดาที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน   คนทำงานทั่วไปที่ต้องการสนทนากับชาวต่างชาติ  นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบเช่น สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัย CU-TEP และTU-GETหรือเตรียมสอบวัดระดับ เช่น IELTS Test, TOEIC Testและ TOEFL Testหลักสูตรรับรองผล 100%!!!